Horarios

Polo xeral damos clases tanto de boxeo coma de crosstraing á mesma hora, tendo algunhas excepcións que podes consultar no taboleiro. Non o dubides máis e comeza a entrenar con nós!

- Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:30 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross Crosstraining Boxeo/Cross
9:30 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo
10:30 Boxeo - Boxeo/Cross Boxeo Crosstraining
11:30 Crosstraining Boxeo/Cross - Boxeo/Cross Boxeo/Cross
12:30 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross
13:30 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo/Cross
16:00 - - Crosstraining - Crosstraining
16:15 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo Boxeo/Cross Boxeo
17:00 - - Crosstraining - Crosstraining
17:15 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo Boxeo/Cross Boxeo
18:00 - - Crosstraining - Crosstraining
18:15 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo Boxeo/Cross Boxeo
19:00 - - Crosstraining - -
19:15 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo Boxeo/Cross Boxeo
19:30 - - - - Crosstraining
20:00 - - Crosstraining - -
20:15 Boxeo/Cross Boxeo/Cross Boxeo Boxeo/Cross Boxeo
20:30 - - - - Crosstraining